Ống hút tre thân thiện môi trường và bộ cọ rửa ống hút

ống hút tre

Ống hút cỏ tre

Ống hút SNF Bamboo and Craft